FANDOM


Img thumb LB016
Song title
JAPANESE MANNER
Band
Labomunch
Composer(s)
Mito
Japanese Romanized English

こんがらがって てんぱって
顔面蒼白 お疲れ様です

Kongaragatte ten patte
ganmen souhaku otsukaresama desu

焦らない 慌てない
って 平静を装いまして
いわゆるひとつの JAPANESE MANNER
世は苦しゅうない

asera nai awate nai
tte heisei o yosooi mashite
iwayuru hitotsu no JAPANESE MANNER
yo wa kurushuu nai

問題解決に向けまして
全力を尽くして参ります
弊社と致しましても
誠にこの度は(甲!乙!)

mondai kaiketsu ni muke mashite
zenryoku o tsukushi te mairi masu
heisha to itashi mashite mo
makotoni kono tabi wa (kabuto! otsu!)

たいへん遺憾にございますが
お詫びの言葉もございません
重々承知しております
お察し致します

taihen ikan ni gozai masu ga
owabi no kotoba mo gozai masen
juujuu shouchi shite ori masu
o sasshi itashi masu

こじれない こわさない
穏便に取り計らいまして
すなわちそれは JAPANESE MANNER
おあつらえむき

kojire nai kowasa nai
onbin ni torihakarai mashite
sunawachi sore wa JAPANESE MANNER
o atsurae muki

付かず離れず近づかず
障らぬ神にたたりあり
知らぬ存ぜぬ立ち入らぬ
目は口ほどにものを言う

tsuka zu hanare zu chikazuka zu
sawara nu kami ni tatariari
shira nu zonze nu tachiira nu
me wa kuchi hodo ni mono o iu

父の父もまた母の母もそのまた
父の父もまた母の母も JAPANESE MANNER

chichi no chichi mo mata haha no haha mo sono mata
chichi no chichi mo mata haha no haha mo JAPANESE MANNER

細やかな気配り 網の目のようにはりめぐらされ
繊細な構図とルール くれぐれも失礼なきよう

komayaka na kikubari ami no me no you ni harimegurasare
sensai na kouzu to ruuru kureguremo shitsurei naki you

自分のことなど とりあえずはさておいて

jibun no koto nado toriaezu wa sateoi te

焦らない 慌てない
って 平静を装いまして
いわゆるひとつの JAPANESE MANNER
丸く収め tu tu

asera nai awate nai
tte heisei o yosooi mashite
iwayuru hitotsu no JAPANESE MANNER
maruku osame tu tu

こじれない こわさない
穏便に取り計らいまして
いみじくもええ JAPANESE MANNER
どうぞお気遣いなく お構いなく

kojire nai kowasa nai
onbin ni torihakarai mashite
imijikumo ee JAPANESE MANNER
douzo o kizukai naku okamainaku

{{{jp12}}}

{{{rmj12}}}

{{{jp13}}}

{{{rmj13}}}

{{{jp14}}}

{{{rmj14}}}

{{{jp15}}}

{{{rm15}}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.